Nuorisoprojektin toteuttaminen haettavaksi

30.12.2021

SU:n hallitus julistaa nuorisoprojektin toteutuksen haettavaksi. Hakemus projektisuunnitelmineen tulee toimittaa hallitukselle 23.1.2022 mennessä. Projektin toteuttaja voi olla yksittäinen henkilö, yritys tai seura.

Suunnistava Uusimaa ry julistaa haettavaksi nuorisoprojektin toteuttamisen:

 

Suunnistava Uusimaa ry:n vuosikokous päätti panostaa alueen nuorisotoimintaan. Täten projektin tavoitteena on edistää elinikäisen kilpasuunnistusharrastuksen syntymistä. Projektin ensisijaisena kohteena ovat ne Suunnistava Uusimaa ry:n jäsenseurojen nuoret jäsenet, jotka eivät ole seurojen ns. huippuvalmennuksessa.

Suunnistava uusimaa sitoutuu rahoittamaan hanketta kaksi vuotta ja voidaan sopia molempien osapuolten niin halutessa kolmannesta vuodesta. Vuosiavustus on esim. 2.000 € 15 – 16 vuotiaille ja 1.000 € sitä nuoremmille.

SU maksaa avustuksen vuosisumman kertakorvauksena projektin alkaessa. Seuraava suoritus seuraavan vuoden tammikuussa.

Projektin toteuttaja raportoi projektista SU:n hallitukselle siten, että raportti voidaan esitellä yhdistyksen syyskokouksessa. Projektin toteuttaja tulee kertomaan kokouksessa projektista seuroille.

Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä hankkeella on tarkoitus tehdä sekä millaisia omavastuita nuorilta suunnistajilta on tarkoitus periä (esim. leiri, kartta, tila tms. kuluja). Kulujen maksajana voi olla joko nuori itse tai hänen seuransa.

Hakemukset tulee olla suunnistava uusmaa ry:n hallituksella sähköpostilla (suunnistavauusimaa.pj@gmail.com) 23.1.2022 päivän loppuun mennessä. SU:n hallitus tekee päätöksen asiasta viikolla 4.

Lisätietoja hallituksen puheenjohtaja Kasperi Launikselta (0407400157 ja kasperi.launis@gmail.com)