Kartta

Suomen Suunnistusliiton karttarekisteristä löytyvät Suomessa vuonna 2006 ja sen jälkeen valmistetut suunnistuskartat sekä osa vuonna 2005 ja aiemmin valmistuneista suunnistuskartoista

TOIMINTAOHJEET

Suunnistuskarttoja Suomessa valmistavat pääasiassa suunnistusseurat. Valmistaja voi olla myös alue, liitto, kunta, muu yhteisö tai näiden yhtymä. Vuosittain karttoja valmistuu noin 450 kpl. Näistä suunnistuskarttoja on runsaat 300 kpl, opetus ja sprinttisuunnistuskarttoja noin 100, hiihtosuunnistuskarttoja noin 25 ja pyöräsuunnistuskarttoja noin 10 kpl.

Vuosittain kartoitettu pinta-ala on 1500-2000 neliökilometriä, mistä ensikartoitusta noin 600 neliökilometriä, uusintakartoituksia noin 400 neliökilometriä ja ajantasaistuksia noin 700 neliökilometriä.

Painosmäärä on vuosittain yli miljoona arkkia. Karttojen valmistamiseen käytetään vuodessa aikaa noin 60 000 tuntia. Siitä vain alle puolet on palkallista. Uuden alueen kartoitusaika vaihtelee huomattavasti maaston vaativuuden (mm. korkeuserot ja kohteiden esiintymistiheys) mukaan. Keskimäärin kartoitustyö vie suomalaisessa metsämaastossa aikaa noin 40-50 tuntia neliökilometriä kohden, mutta paikoin on syytä varautua huomattavasti suurempaankin ajankäyttöön. Vanhan kartan ajantasaistus vie noin 15 h/km2, ja siinäkin työssä aikavaihtelut ovat suuria. OCAD-piirtämisen aikamenekki on noin 10-15 tuntia neliökilometriä kohden.

Suomessa suunnistuskartoitusta johtaa, valvoo ja ohjaa Suomen Suunnistusliiton karttaryhmä. Siihen kuuluvat sivutoiminen SSL:n karttavastaava/karttavalvoja, sivutoiminen karttasihteeri, neljä jäsentä sekä liiton toimiston edustaja. Suomi on jaettu 14 alueeseen, joista kullakin on vähintään yksi alueen karttavalvoja, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat alueen maastovarauksista huolehtiminen, kartoituslupien myöntäminen sekä karttaraportoinnista huolehtiminen.